Jadwiga Kowalikowa, Urszula Żydek-Bednarczuk, Mów i pisz po polsku. Podręcznik języka polskiego dla gimnazjalistów, Kraków 2001

Monika Sarwińska

Poradnik Językowy 4/2002 s. 66-68
Dział: Recenzje