Psy, wilki, gęsi, nutrie, czyli... o leksyce zwierzęcej w języku polityki

Milena Adaszek-Waliszczak

Poradnik Językowy 1/2014 s. 71-80
Dział: Artykuły i rozprawy