Co niezadowolony klient pisze o sprzedawcy. Analiza komentarzy negatywnych w serwisie Allegro.pl

Krzysztof Kaszewski

Poradnik Językowy 1/2014 s. 81-90
Dział: Artykuły i rozprawy