Klucz, skórka, recenzja, wsparcie — najnowsze anglicyzmy semantyczne w polszczyźnie

Marcin Zabawa

Poradnik Językowy 1/2014 s. 91-100
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
kluczskórkarecenzjawsparcie