Jan Mączyński, Lexicon Latino Polonicum, Konigsberg 1564

Maciej Czeszewski

Poradnik Językowy 1/2014 s. 101-106
Dział: Słowniki dawne i współczesne