Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura komunikacji językowej” pt. „Kultura języka w komunikacji zawodowej”, Będlewo, 13-14maja 2013 r.

Przemysław Wiatrowski

Poradnik Językowy 1/2014 s. 107-109
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki