Propozycje leksykograficzne profesora Mieczysława Szymczaka (w 40-lecie edycji Słownika gwary Domaniewka...)

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 1/2014 s. 113-121
Dział: Biogramy i wspomnienia