Frazeologizmy - ktoś wstąpił a. wszedł z kimś w szranki, ktoś stanął z kimś w szranki a. w szrankach - we współczesnej polszczyźnie

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Poradnik Językowy 6/2008 s. 82-87
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów