Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka w sprawie ochrony polskiego języka naukowego

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 5/2012 s. 105-106
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki