Stanowisko Komitetu Językoznawstwa PAN w sprawie statusu języka polskiego jako języka publikacji naukowych

Maciej Grochowski

Poradnik Językowy 6/2012 s. 110-111
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki