Morfologiczne i leksykalne wykładniki gradacji cechy wyrażonej przymiotnikiem w języku mieszkańców dwóch miejscowości w Wielkopolsce

Błażej Osowski

Poradnik Językowy 8/2012 s. 76-97
Dział: Artykuły i rozprawy