O opipiałym kałmuku i zadudlanej bojónczce, czyli wyrażanie emocji w polszczyźnie miejskiej Poznania (na podstawie Słownika gwary miejskiej Poznania pod red. Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka)

Przemysław Wiatrowski

Poradnik Językowy 9/2012 s. 72-85
Dział: Artykuły i rozprawy