Semantyka terminu w perspektywie prównawczej: koncept, pojęcie czy signifie?

Bogusława Ligara

Poradnik Językowy 2/2014 s. 7-21
Dział: Artykuły i rozprawy