Leksemy przymiotnikowe o najwyższej frekwencji w propagandzie Marca 1968 roku

Agnieszka Pietrzykowska

Poradnik Językowy 5/2002 s. 16-25
Dział: Artykuły i rozprawy