Polszczyzna grażdańska w słowniku carycy Katarzyny II

Marcin Jakubczyk

Poradnik Językowy 2/2014 s. 78-95
Dział: Artykuły i rozprawy