Grzegorz Knapiusz, Thesaurus polono-latino-graecus, Kraków 1621

Marcin Będkowski

Poradnik Językowy 2/2014 s. 104-109
Dział: Słowniki dawne i współczesne