Anna Bochnakowa (red.), Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polski, Kraków 2012

Alicja Nowakowska

Poradnik Językowy 2/2014 s. 110-112
Dział: Recenzje