Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Anna Sulikowska (red.), Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na przykładzie „Pons. Duży Słownik” i „Langenscheidt Słownik Partner”, Szczecin 2012

Dominika Janus

Poradnik Językowy 2/2014 s. 113-117
Dział: Recenzje