Wzory komunikacyjno-językowe a współczesna literatura

Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz

Poradnik Językowy 3/2014 s. 33-46
Dział: Artykuły i rozprawy