Formy typu mini, super, agro-, auto jako tworzywo nazw firm siedleckich z lat 90.

Krystyna Wojtczuk

Poradnik Językowy 2/2001 s. 42-49
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
mini-super-agro-auto-