Słownictwo środowiskowe polskich kardiologów i kardiochirurgów — analiza semantyczna i słowotwórcza

Anna Suchodolska [Hanna Sukhadolskaya]

Poradnik Językowy 3/2014 s. 61-70
Dział: Artykuły i rozprawy