Językowy wizerunek kobiety w gwarze poznańskiej

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

Poradnik Językowy 3/2014 s. 71-79
Dział: Artykuły i rozprawy