Połączenie Polak potrafi we współczesnej polszczyźnie

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Poradnik Językowy 3/2014 s. 92-97
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
Polak potrafi