Michał Abraham Trotz, Nowy dykcjonarz, to jest Mownik polsko-niemiecko-francuski, Lipsk 1764

Alina Kępińska

Poradnik Językowy 3/2014 s. 98-105
Dział: Słowniki dawne i współczesne