Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Australex Adelaide: „Endangered Words, and Sings of Revival”, 25-27 lipca 2013 r., The Universtiy of Adelaide, Australia

Joanna Szerszunowicz

Poradnik Językowy 3/2014 s. 106-109
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki