Elena Koriakowcewa, Violetta Machnicka, Roman Mnich, Krystyna Wojtczuk (red.), Verba docent. I. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej, Siedlce 2013

Marzena Guz

Poradnik Językowy 3/2014 s. 113-115
Dział: Recenzje