Jedna szkoła, jedna klasa, ale czy taki sam język polski? — o zróżnicowanym poziomie opanowania języka polskiego wśród dzieci polskiego pochodzenia na przykładzie prac dzieci mieszkających w Wielkiej Brytanii

Anna Czeniek

Poradnik Językowy 4/2014 s. 54-68
Dział: Artykuły i rozprawy