Sprawozdanie z sesji językoznawczej Gwary dawniej i dziś. Z zagadnień metodologii badań i opisu leksykograficznego [Kielce, 18 października 2000]

Stanisław Cygan

Poradnik Językowy 5/2002 s. 46-49
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki