Dziedzictwo staropolskie czy spuścizna zaborów — o składni języka urzędowego

Ewa Woźniak

Poradnik Językowy 5/2014 s. 43-53
Dział: Artykuły i rozprawy