Kobieta w wojsku — żołnierz czy żołnierka?

Magdalena Bartłomiejczyk

Poradnik Językowy 5/2014 s. 54-63
Dział: Artykuły i rozprawy