Urszula Kopeć, Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci i młodzieży, Rzeszów 2000

Kazimierz Ożóg

Poradnik Językowy 5/2002 s. 52-54
Dział: Recenzje