Aleksander Zdanowicz i in., Słownik języka polskiego, Wilno 1861

Małgorzata B. Majewska

Poradnik Językowy 5/2014 s. 94-100
Dział: Słowniki dawne i współczesne