Działalność Towarzystwa Kultury Języka w latach 2011-2013. Sprawozdanie Zarządu Głównego

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 5/2014 s. 121-124
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki