Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 24 stycznia 2014 r.

Joanna Zawadka

Poradnik Językowy 5/2014 s. 125-128
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki