Muzułmanin — muzułman

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 5/2014 s. 129-131
Dział: Słowa i słówka