Trzymając się spódnicy. Szczegół i uogólnienie w słownikowym opisie wyrażeń

Magdalena Danielewiczowa

Poradnik Językowy 6/2014 s. 9-16
Dział: Artykuły i rozprawy