Polisemia regularna czasownika w słownikach ogólnych języka polskiego

Patrycja Pałka

Poradnik Językowy 6/2014 s. 17-36
Dział: Artykuły i rozprawy