Statystyka Słownika wileńskiego. Informacja etymologiczna

Małgorzata B. Majewska, Mateusz Żółtak

Poradnik Językowy 6/2014 s. 37-51
Dział: Artykuły i rozprawy