Edward Polański, Małgorzata Iwanowicz, Słownictwo i frazeologia w szkole. Wiadomości, ćwiczenia, testy dla gimnazjalistów i szkół średnich, Łódź 1999

Magdalena Trysińska

Poradnik Językowy 5/2002 s. 54-56
Dział: Recenzje