Znaczenie leksykalne rzeczownika a jego funkcja w strukturze semantycznej zdania

Aleksander Kiklewicz

Poradnik Językowy 6/2014 s. 64-79
Dział: Artykuły i rozprawy