Czterdziestką czwórką w samą dziesiątkę, czyli jeszcze raz o wyrażeniach quasi-liczebnikowych

Magdalena Derwojedowa

Poradnik Językowy 6/2014 s. 80-85
Dział: Artykuły i rozprawy