Jan Karłowicz, Adam Antoni Kryński, Władysław Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1900-1927

Magdalena Majdak

Poradnik Językowy 6/2014 s. 93-100
Dział: Słowniki dawne i współczesne