Ewa Binkuńska, Językowy obraz świata w tekstach religijnych grupy wyznaniowej „Rodzina” oraz „Kościoła Zjednoczeniowego”, Bydgoszcz 2012

Monika Famielec

Poradnik Językowy 6/2014 s. 108-111
Dział: Recenzje