Karolina Ruta, Wyrażać niewyrażalne. Analiza językowo-stylistyczna tetralogii Jezus z Nazarethu Romana Brandstaettera, Warszawa 2013

Bogdan Walczak

Poradnik Językowy 6/2014 s. 112-114
Dział: Recenzje