Dwa kwestionariusze do badań słownictwa regionalnego autorstwa Barbary Bartnickiej

Stanisław Cygan

Poradnik Językowy 6/2014 s. 115-131
Dział: Biogramy i wspomnienia