„Życie” wyrazów

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 6/2014 s. 132-134
Dział: Słowa i słówka