Próba charakterystyki semantycznej wyrazów ni i ani oraz zaimków nieokreślonych z cząstką ni- w dobie staropolskiej i średniopolskiej (na materiale słownikowym)

Agnieszka Ewa Piotrowska

Poradnik Językowy 7/2014 s. 21-40
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
nianini-