Dedykacja i jej językowe ekwiwalenty w drukach polskich XVI i XVII wieku

Kinga Tutak

Poradnik Językowy 7/2014 s. 41-52
Dział: Artykuły i rozprawy