Co potrafił XVI-wieczny Polak, czego nie potrafi ten współczesny? Cechy semantyczno-gramatyczne w gnieździe potrafić (wiek XVI a współczesność)

Anetta Luto-Kamińska

Poradnik Językowy 7/2014 s. 53-65
Dział: Artykuły i rozprawy