Odrzeczownikowe osobowe nazwy zbiorowe w polszczyźnie XVI wieku

Elżbieta Krasnodębska

Poradnik Językowy 7/2014 s. 66-75
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
-stwo-two-ostwo